Joomla Vorlagen by Website Hosting

Java 1 - kombinovaná forma studia

Tutoriály

Slidy přednášek jsou dostupné na moodle VŠB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=64758#.

Obsah tutoriálů je v aktuálním průvodci ke studiu.

Semestrální projekt

Zásady pro vypracování viz.

Podmínky pro odevzdání viz.

Domácí úlohy

Pokyny pro zasílání úloh

Vypracovanou úlohu posílejte v archivu <login>_pj1_kdu_<cislo úlohy: 01 - 10>.zip. Tento archiv bude obsahovat adresář <login>_pj1_kdu_<cislo úlohy: 01 - 10>, ve kterém bude projekt pro eclipse se jménem <login>_pj1_kdu_<cislo úlohy: 01 - 10>. Vzhledem k automatizaci procesu zpracování úloh dodržte tuto formu - jinak bude Vaše řešení zcela vyřazeno z dalšího zpracování.

Úlohy odevzdávejte prostřednictvím systému lms - https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=64758# - sekce Domácí úlohy.

Termíny odevzdání úloh

Termíny jsou definovány úloh v systému lms  - viz výše. Termíny je nutné dodržet - později není možné odevzdání.

Upozornění: 

Bylo pozorováno, že uvedené třídy vykazují v eclipse chyby při kompilaci a nemohu vyloučit, že se podobná situace může vyskytnout i v jiných IDE. Danou problematiku je možno vyřešit instalací e(fx)clipse nebo vypnutím nepovolených referencí při kompilaci - bližší info viz http://stackoverflow.com/questions/22812488/using-javafx-in-jre-8.

Poznámka

Užitečné informace (snad) můžete nalézt na dalších mých stránkách věnovaných PJ1  - např. u cvičení pro denní studenty.

Literatura

Studijní literatura je zde: java_studijni_material_2018.pdf