Joomla Vorlagen by Website Hosting

Java 1 - zadání projektů

Vyberte si jedno z  uvedených témat, které je v rámci Vašeho cvičení volné. Témata jsou inspirovány hrami na 8-bitových počítačích z kraje 80-átých let. Pokud neabsolvujete cvičení u mne, tak kontaktujte svého cvičícího a vyžádejte si přehled obsazení témat na cvičení. Po dohodě s cvičícím si můžete vymyslet vlastní téma v podobě nějaké jednoduché počítačové hry.  Po výběru tématu ho nahlaste cvičícímu a až Vám ho přidělí, tak můžete na něm začít pracovat.

Zásady pro vypracování(závazné):

  • při kódování dodržujte konvence pro psaní v jazyce Java (revidovaná verze - https://www.scribd.com/doc/15884743/Java-Coding-Style-by-Achut-Reddy), můžete vycházet z nastavení workspace (workspace-template.zip), ve kterém je nastaveno automatické formátování.
  • statické metody a proměnné NEBUDOU používány s výjimkou pomocných funkcí a konstant - jejich použití konzultujte s cvičícím.
  • projekt bude obsahovat použití rozhraní, kolekcí a práci s I/O "streamy".
  • s objekty se bude pracovat přes nejobecnější typ/rozhraní nikoliv přes konkrétní třídu
  • Povinnou součástí hodnocení projektu bude jeho obhajoba, v rámci které budete schopni cvičícímu vysvětlit fundamentální aspekty z projektu
  • Projekt udělejte v rozsahu a kvalitě s ohledem na své schopnosti - důležitá je funkčnost nikoliv 100% dokonalost a shoda s originálem.

Podmínky odevzdání - studenti denní formy, kteří navštěvují mé cvičení

Forma odevzdání je v systému LMS - https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=54417#section-6 - u tématu "Semestrální projekt". Projekt bude odevzdán jako jeden zip soubor s názvem pj1_2019_dp_<login_autora>.zip (např. pj1_2019_dp_koz01.zip), který bude obsahovat adresář pojmenovaný pj1_2019_dp_<login_autora> (např. pj1_2019_dp_koz01). Tento adresář bude obsahovat projekt pro eclipse, který bude mít po naimportování název pj1_2019_dp_<login_autora>(např. pj1_2019_dp_koz01). Pod tímto názvem se projekt musí zobrazit při importu do eclipse.

Nedodržení předepsané formy pro odevzdání bude mít nejspíše za následek vyřazení projektů ze zpracování, protože proces zpracování je částečně automatizován.

Knihovny použité při vývoji budou součástí odevzdaného projektu a nebudou vyžadovat žádná dodatečná nastavení. Nedodržení tohoto pravidla bude penalizováno jistým počtem bodu dle času, který byl nutný ke zprovoznění.

Termín odevzdání je specifikován v LMS u této úlohy (platí pouze pro studenty navštěvující má cvičení). Později zaslané projekty budou penalizovány 20% bodů z celkově získaných bodů za každý den zpoždění. Ve výjimečných případech bude projekt hodnocen plným počtem bodů v případě odevzdání po termínu - pokud bude mimořádně zdařilý nebo autor má prokazatelný důvod pro pozdní odevzdání (tento důvod je nutno konzultovat předem). V případě, že na cvičení máte jiného vyučujícího, tak se na termínu odevzdání domluvte s ním. Platí však, že byste měli semestrální projekt odevzdat před jeho obhajobou, která bude v zápočtovém týdnu, jenž je 17. - 23. 12. 2019.

Obhajoba projektu je součástí odevzdání a na obhajobu budou vypsány termíny v edisonu. Podmínkou účasti na obhajobě bude přihlášení na termín. Obhajoba projektu bude spočívat v tom, že si tutor s Vámi popovídá o použitých technikách v projektu a případně budete mít za úkol doprogramovat vybranou část.

Podmínky odevzdání - studenti kombinované formy

Termín odevzdání je specifikován v LMS u této úlohy (platí pouze pro studenty navštěvující má cvičení). Později zaslané projekty budou penalizovány 20% bodů z celkově získaných bodů za každý den zpoždění. Ve výjimečných případech bude projekt hodnocen plným počtem bodů v případě odevzdání po termínu - pokud bude mimořádně zdařilý nebo autor má prokazatelný důvod pro pozdní odevzdání (tento důvod je nutno konzultovat předem). V případě, že na cvičení máte jiného vyučujícího, tak se na termínu odevzdání domluvte s ním. Platí však, že byste měli semestrální projekt odevzdat před jeho obhajobou, která bude v zápočtovém týdnu, jenž je 16. - 20. 12. 2019.

Forma odevzdání je v systému LMS - https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=54417#section-6 - u tématu "Semestrální projekt". Projekt bude odevzdán jako jeden zip soubor s názvem pj1_2019_kp_<login_autora>.zip, který bude obsahovat adresář, který bude mít název pj1_2019_kp_<login_autora>. V tomto adresáři bude projekt pro eclipse s názvem pj1_2019_kp_<login_autora>. Pod tímto názvem se projekt musí zobrazit při importu do eclipse.

Nedodržení předepsané formy pro odevzdání bude mít nejspíše za následek vyřazení projektů ze zpracování, protože proces zpracování je částečně automatizován.

Knihovny použité při vývoji budou součástí odevzdaného projektu a nebudou vyžadovat žádná dodatečná nastavení. Nedodržení tohoto pravidla bude penalizováno jistým počtem bodu dle času, který byl nutný ke zprovoznění.

Obhajoba projektu je součástí odevzdání a na obhajobu budou vypsány termíny v edisonu. Podmínkou účasti na obhajobě bude přihlášení na termín. Obhajoba projektu bude spočívat v tom, že si tutor s Vámi popovídá o použitých technikách v projektu a případně budete mít za úkol doprogramovat vybranou část.