Joomla Vorlagen by Website Hosting

Útržky Java kódu (Code snippets)

Překopírování jednoho streamu do druhého streamu pomocí bufferu

byte[] buffer = new byte[size_of_buffer];
int count;
while (-1 != (count = is.read(buffer))) {
 os.write(buffer, 0, count);
}

 

Vyhledávání řetězců definovaných regulárním výrazem v proudech dat (streamech) pomocí Scanner-u

Pattern p = Pattern.compile(regexp);
try (Scanner s = new Scanner(input_stream)) { 
 while (null != s.findWithinHorizon(p, 0)) {
  MatchResult mr = s.match();
  //use MatchResult as Matcher
  String token = mr.group(group_number);
 }
}

Spočítání četnosti slov

final Map<String, Integer> cetnosti = new HashMap<String, Integer>();
for (String word : tokens) {
 if (cetnosti.containsKey(word)) {
  cetnosti.put(word, cetnosti.get(word) + 1);
 } else {
  cetnosti.put(word, 1);
 }
}