Joomla Vorlagen by Website Hosting

Programovací jazyky I (Java SE)- anotace

Hlavní otázka je, proč se jazykem Java zabývat, když existuje spousta jiných, které jsou podle názorů některých "znalců" lepší či jednodušší. Předně si musíme uvědomit, že tato tvrzení  jsou často subjektivní a pochází od lidí, kteří mají malou či žádnou zkušenost s programováním v Javě. Navíc dle Tiobe Indexu Java zůstává na první pozici jakožto nejvíce oblíbený jazyk.

Reference

  • SCHILDT, Herbert a Jakub GONER, 2016. Java 8: výukový kurz. 1. vydání. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-4665-1.
  • SCHILDT, Herbert, 2017. Java: A Beginner’s Guide, Seventh Edition. 7 edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-58931-7.

  • Oracle.The Java™ Tutorials. accessed September 17, 2018,http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html.

Další odkazy

  • Oracle.The Java™ SE API. accessed September 17, 2018, http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
  • BLOCH, Joshua, 2018. Effective Java. 3 edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 978-0-13-468599-1.

  • SCHILDT, Herbert, 2017. Java: The Complete Reference, Tenth Edition. 10 edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-58933-1.

  • Barnes, David J., and Michael Kolling. 2008.Objects First With Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 4th ed. Prentice Hall.