Joomla Vorlagen by Website Hosting

Informace pro dálkové studium

Podmínky získání zápočtu

Získat alespoň 20 bodů z 45 možných bodů. Body jsou udělovány za:

  • domácí úlohy až 10 bodů (minimálně 1);
  • zápočtové testy až 35 bodů (minimálně 1).

Zápočtové testy se budou psát dva a termín bude domluven na tutoriálu.

Domácí úlohy

Zpracované úkoly vkládejte do systému LMS - https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=64819 - sekce "Domácí úlohy". Dodržte uvedené termíny. Po termínu úlohu již nelze vložit.